Wat is straling?

Alles heeft te maken met trillingen. Van klein tot groot, alles heeft zijn eigen specifieke trilling. Trillingen kunnen andere trillingen beïnvloeden en daar ligt het eigenlijke probleem van straling.In een magnetisch veld zoals aardstraling of in een elektromagnetisch veld zoals van Electra, GSM, Umts enz. zijn trillingen oftewel frequenties aanwezig die overeen komen met de frequenties van delen van een menselijk of dierlijk lichaam.  Een voorbeeld daarvan is ons celmembraam, dat de in- en uitgaande stoffenstroom regelt van elke cel, heeft als hoofdfrequentie 22,5 Hrz. Als dat celmembraam continue bestookt wordt door eenzelfde frequentie maar dan een sterkere of zwakkere (amplitude) is de kans (90%) dat er een verandering optreed in het functioneren van dat celmembraam.  De functie wordt dan als het ware naar beneden of naar boven getrokken.  Gebeurd dat bij te veel cellen van een orgaan dan gaat dat orgaan sneller of langzamer werken met alle gevolgen van dien.

Image by Andrey Metelev

Het menselijk en dierlijk lichaam.


Een lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water en daar ligt een van de oorzaken van dat wij last kunnen hebben van straling. Het water neemt de foute trillingen op en blijft van daaruit onze organen beïnvloeden oftewel resoneren. Het effect gaat soms snel maar duurt meestal jaren. De gevaarlijkste plek is dan ook onze slaapplaats. Daar vallen tijdens de slaap alle natuurlijke afschermingen weg en kunnen de verkeerde trillingen zo naar binnen.

 

Wanneer hebben of krijgen we er last van?


Eigenlijk altijd alleen merken we het niet altijd, bijna nooit, direct en komen de gevolgen later te voorschijn.

Wanneer wordt er dan een grens overschreden?

Wij gebruiken bij het meten en adviseren de normen die algemeen gebruikt worden door woonbiologen. De overheid kent eigenlijk geen normen of die zijn al een halve eeuw achterhaald. Wij houden ook geen kruistocht tegen straling maar zorgen ervoor dat we meer kunnen hebben en we passen de velden aan zodat we er minder last van hebben.

 

Combinatie


Het beste advies op stralingengebied is rekening te houden met alle soorten straling tegelijk. de combinatie is heel belangrijk. Is er bivoorbeeld een waterader aanwezig dan komt het effect van de zendmast of dect-telefoon 10 keer zo hard aan. Vaak is het effect van de stralingssituatie dan ook moeilijk aan 1 soort straling te liëren en dat willen we eigenlijk ook niet. Wij kijken naar het geheel en zoeken daar de beste oplossing voor.

colos rooster 1.JPG